Умножение многочлена на одночлен

Умножение многочлена на одночлен

Одночлен: Многочлен:

$${}$$
Решан.рф -> 7 класс -> Algebra